Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Powstanie droga w Stasinowie
18 czerwca 2020

17 czerwca 2020r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie odbyło się podpisanie umów na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Rybickiego.
Przyznane środki w wysokości 95 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 430953W w miejscowości Stasinów”.