Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Wsparcie usług opiekuńczych
26 czerwca 2020

25 maja 2020r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w obecności Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła podpisał umowę na przyznanie środków finansowych w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Na realizację tego programu, ze środków Funduszu Solidarnościowego samorząd Gminy Tłuszcz otrzymał wsparcie w wysokości 80 820,00 zł.
Strategicznym celem Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75. roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).


Zdjęcia: www.gov.pl