Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Na os. Długa w Tłuszczu zostanie wybudowana kanalizacja!
15 lipca 2020

15 lipca 2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego rezultatem będzie wyłonienie wykonawcy
I etapu budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Długa” w Tłuszczu, w ramach którego powstanie zlewnia pierwszej pompowni ścieków obejmującą ul. Armii Krajowej, ul. Bobrową, ul. Brzozową, ul. Żytnią, ul. Spokojną oraz częściowo ul. Leśną, ul. Długą, ul. Żołnierzy Wyklętych i ul. Orlą.


Dzięki staraniom Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka mimo rozbudowanego projektu, który obejmuje wiele działek w zeszłym roku zakończyły się prace projektowe, a pod koniec 2019 roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę.


W kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych gminy, będą powstawać kolejne odcinki kanalizacji na os. Długa w Tłuszczu.