Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

"Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej"
3 września 2020

1 września 2020r.  władze samorządowe, mieszkańcy Tłuszcza, uczniowie i nauczyciele, harcerze, strażacy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgromadzeni przy Pomniku Straceń w Konarach wspominali 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową odprawioną przez  wikariusza parafii
Bł. Męczenników Podlaskich ks. Wiesława Mrozińskiego. Po zakończeniu Mszy Św. oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek. Okolicznościowy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika odczytał Pan Władysław Krysik. Ofiarom wojny z lat 1939 – 1944 oddano hołd w Apelu Poległych, który odczytał Pan Andrzej Kruk. Następnie delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych oraz zaproszonych gości złożyły pod pomnikiem wieńce. Dziękujemy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Tłuszcza za oprawę muzyczną uroczystości oraz Harcerzom z Towarzystwa Skautowego „HORN” za pełnienie warty honorowej przy Pomniku Straceń.

Zobacz także: