Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Inwestycje na os. Długa w Tłuszczu
8 września 2020

7 września 2020r. odbyło się zebranie osiedlowe na os. Długa, w którym wziął udział Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek. Podczas spotkania z mieszkańcami omówił inwestycje, które zostały wykonane na osiedlu w 2019 i 2020 roku oraz zadania, które są w trakcie realizacji.

2019 rok

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Długa - 196 000,00 zł
Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności składającą się z placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu - 149 154,71 zł
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu,  zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej, wykonano przyłącze elektryczne obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE oraz przyłącze wodociągowej - 184 888,72 zł
Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu w parku Długa w Tłuszczu oraz zamontowano na istniejących stanowiskach słupowych oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4. – 6 937,20 zł
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą budowy zatoki postojowej przy ulicy Armii Krajowej w Tłuszczu wraz z projektem stałej organizacji ruchu - 5 535,00 zł

2020 rok

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 2069 m, sieci ciśnieniowej o długości 342 m, odgałęzień o łącznej długości 921 m oraz 1 pompowni - 3 200 000,00 zł
Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu miejskiego w rejonie ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu, wykonanie nawierzchni chodnikowej – dojścia do furtek i bram wjazdowych, montaż piłkochwytów przy boisku do siatkówki plażowej, ustawienie koszy na śmieci - 524 000,00 zł
Wykonanie ścieżki z kostki brukowej wzdłuż ogrodzenia cmentarza wraz z dojściami do bram cmentarza, montaż ławki i lampy solarne. Projekt przewiduje jeszcze ustawienie tablic informacyjnych o tematyce historycznej - 130 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu, zagospodarowanie terenu parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej- 140 000,00 zł