Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
8 października 2020

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr XI.169.2020 z dnia 24 września 2020 r. Rada Miejska w Tłuszczu rozdysponowała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wyso-kości  3 502 610 zł na poszczególne zadania inwestycyjne celem uzupełnienia wkładu własnego:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie Gminy Tłuszcz. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa na os. Długa w Tłuszczu.
Dofinansowanie 500 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 3 123 411 zł

2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz. W ramach zadania zostanie wykonana 2 cz. III etapu budowy sieci wodno-  kanalizacyjnej na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu.  
Dofinansowanie 2 600 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 23 276 034 zł

3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz.  W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Borki w Tłuszczu.
Dofinansowanie 40 610 zł
Całkowita wartość inwestycji 1 396 110 zł

4. Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów.
Dofinansowanie 362 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 456 780 zł