Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

UWAGA! ZMIANA TERMINU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO -ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W SĄSIEDZTWIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO...
10 listopada 2020

UWAGA! ZMIANA TERMINU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO –ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W SĄSIEDZTWIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU


W związku z prośbą o przedłużenie terminu na składanie prac konkursowych, Organizator konkursu przychyla się do prośby i wprowadza zmiany do Regulaminu konkursu, mianowicie:
1.Roz. I pkt 4 ppkt4-5 Regulaminu otrzymują brzmienie:
4) Złożenie prac konkursowych do 30 listopada 2020r. w godzinach pracy Urzędu (tj. 8-16).
5) Ogłoszenie wyników konkursu do 18 grudnia 2020r.
2.Roz. V pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada2020r. lub przesłać pocztą lub firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu) na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.
3.Roz. VI pkt 1 ppkt 2otrzymuje brzmienie:
2) Do 07.12.2020r. Sąd Konkursowy opublikuje złożone na konkurs prace na oficjalnej stronie internetowej Gminy i Miasta Tłuszcz –http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/
4.Roz. VII pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 18 grudnia 2020r., po uprzednim poinformowaniu o dacie ogłoszenia wyników poprzez informację udostępnioną w BIP.
ostępnioną w BIP