Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Przygotowanie terenu pod budowę drogi gminnej w Jasienicy
12 listopada 2020

W miejscowości Jasienica trwa wycinka drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej na działkach o numerze ewid. 206 i 2034 w Jasienicy”. W ramach zadania zostanie wyciętych 143 szt. drzew. Wartość zadania wynosi 30 672 zł, z czego 20 000 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Jasienicy.