Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

OSP w Jasienicy znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
16 listopada 2020

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie wniosek o włączenie OSP Jasienica do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przypominamy, że w sierpniu 2020r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał w imieniu Gminy Tłuszcz trójstronną umowę w sprawie przystąpienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Państwową Straż Pożarną w Wołominie reprezentował Komendant bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, a jednostkę OSP Jasienica Prezes Paweł Kozuk i Naczelnik Paweł Żółtek. Podpisane porozumienie było pierwszym krokiem do włączenia jednostki OSP Jasienica w struktury KSRG. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.