Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
22 grudnia 2020
Harcerze z Towarzystwa Skautowego HORN wraz z opiekunem drużyny Panią Danutą Sieradzką przekazali Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi Betlejemskie Światło Pokoju. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Austrii. Dzięki skautom i harcerzom, płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 roku.
 
Harcerze przekazali również Betlejemskie Światło Pokoju do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, na Komisariat Policji, do Straży Pożarnej, Przedszkola Samorządowego oraz Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dziekan dekanatu tłuszczańskiego Dariusz Skwarski umieścił Betlejemskie Światło Pokoju pod pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się na terenie Parafii Przemienienia Pańskiego.
 
Dziękujemy harcerzom za ich starania i przekazanie tego wyjątkowego płomienia, które jest znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.