Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Zbiórka azbestu w gminie Tłuszcz po raz kolejny dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie
23 grudnia 2020

Gmina Tłuszcz po raz kolejny otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zadanie pn. „Odebranie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuszcz” W ramach zadania w tym roku odebrano 144,67 Mg wyrobów zawierających azbest z 88 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 997,95 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 100% sfinansował to zadanie.

Przypominamy, że nabór wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest trwa cały rok. Po zdemontowaniu płyt zawierających azbest należy zgłosić do wydziały Ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu ul. Warszawska 10. O kolejności odbioru decyduje data złożenia wniosku.

http://tluszcz.pl/tluszczpl/data/newsImages/info_na_strone-log2213o_1.jpg