Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Kontrole nieruchomości zamieszkałych
16 października 2013

W związku z nadal występującymi przypadkami niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, we wrześniu rozpoczęto szczegółowe kontrole tych nieruchomości.

W przypadku ustalenia nieruchomości, która nie wywiązała się z powyższego obowiązku, wysyłane jest wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.