Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Gość miesiąca Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu - Marcina Ołdaka prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
31 marca 2017

W marcuw  cyklu ,,Gość miesiąca” Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu gościło pana Marcina Ołdaka prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, które powstało w 1983 r. i liczy obecnie około 130 członków.

Zadaniem TPZT jest między innymi ocenianie dziedzictwa kulturowego ziemi tłuszczańskiej, popularyzacja wiedzy o regionie, promocja Tłuszcza i okolic, wzmacnianie więzi międzyludzkich społeczności lokalnej, współudział i współorganizacja imprez koordynowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, prowadzenie prac badawczych, wydawanie publikacji własnych jak i współpraca przy wydawnictwach zbiorowych.

W strukturze organizacyjnej TPZT bardzo prężnie działa Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, w którym oprócz stałych wystaw prezentujących bogatą tradycję i kulturę ziemi tłuszczańskiej organizowane są czasowe wystawy (minimum raz w miesiącu jedna) popularyzujące regionalną twórczość, jak i umożliwiające mieszkańcom kontakt ze sztuką profesjonalną.

Pan Marcin Ołdak jest z wykształcenia i z zamiłowania historykiem. Opowiedział nam, dlaczego dokonał takiego wyboru. Szczególnie interesuje się historią Tłuszcza i okolic, o których opowiadał z dużym zaangażowaniem. Nawiązał do obchodów związanych z pięćdziesięcioleciem nadania naszemu miastu praw miejskich oraz do stulecia powstania naszej gminy.  Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o powstaniu styczniowym, I wojnie światowej. Pan Ołdak zna dużo legend związanych z powstaniem Tłuszcza i przyległych jemu miejscowości. Nasi uczniowie chętnie zadawali pytania  naszemu gościowi związane  z Tłuszczem.

Na koniec nastąpił tradycyjny wpis do księgi pamiątkowej.