Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

OZE w Tłuszczu i w Zielonce!!!
19 kwietnia 2017

Blisko 10 mln zł dofinansowania otrzymała Gmina Tłuszcz na realizację zadania pn. "OZE w Zielonce i Tłuszczu". Nasza Gmina znalazła się w zaszczytnym gronie pięciu Gmin, które otrzymały dofinansowanie! To niewątpliwie ogromny sukces burmistrza i współpracowników oraz wielka radość dla mieszkańców, którzy skorzystają z dofinansowania.

Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Gminie Tłuszcz oraz Mieście Zielonka. Celem szczegółowym jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacje fotowoltaiczne, 153 instalacje pompy ciepła oraz 117 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.

Pełną listę można zobaczyć tutaj: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html