Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Kolejne 2 mln zł dla Gminy Tłuszcz!
31 maja 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Skarbnik Gminy Halina Kusak, w obecności Radnych Rady Miejskiej z Jasienicy Pana Bogdana Jusińskiego i Pana Adama Kisiela, podpisali dziś umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Członka Zarządu Janinę Orzełowską, na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”.

Nasza Gmina otrzyma 2 mln złotych dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na wykonanie 16,2 km sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Jasienica, Dzięcioły, Pólko, Łysobyki, blisko 1 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzięcioły.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych z terenów wiejskich Gminy Tłuszcz podłączonych do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto połączone zostaną stacje uzdatniania wody w Tłuszczu i Łysobykach w celu zapewnienia dobrej pracy systemu wodociągowego i dobrej jakości wody.

Zadanie realizowane będzie w programie „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.