Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Rusza budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa-Norwida
13 czerwca 2017

Dzisiaj, tj, 13 czerwca 2017 r, został wprowadzony na budowę wykonawca pierwszego etapu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa - Norwida, w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą I etapu jest firma WODBUD Jarosław Karpiński, z siedzibą: Kołaków 74; 05-252 Dąbrówka, zaś nadzór inwestorski prowadzić będzie firma WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Prosta 7, 07 – 410 Ostrołęka.

Etap I obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Mazowieckiej, Pogodnej, Tarczyńskiego, Relaksowej, Wesołej , Młodzieńczej, Jarzynowej, Krótkiej  i częściowo Dzielnej.

Wykonawca planuje rozpocząć roboty w dniu 23 czerwca , od budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Tarczyńskiego. W sierpniu będzie wykonywana kanalizacja sanitarna w ul. Relaksowej, Wesołej, Krótkiej, Młodzieńczej. Równocześnie wykonawca rozpocznie budowę kanalizacji w ul. Mazowieckiej od pompowni P12 (z budową pompowni P12 i P13). Jest to wstępny harmonogram i wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany.

Wartość umowy to : 4 537 045,65 zł brutto.
Zakres umowy :
Sieć wodociągowa – 3,5 km
Sieć kanalizacji sanitarnej – 3,8 km
Sieć kanalizacji – odgałęzienia – 0,9 km

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie odbywała się w wykopie otwartym. Prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu wykopów. Budowa wiąże się również z utrudnieniami w dostępie do posesji. Dziękujemy za wyrozumiałość w tej sprawie.