Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza
28 czerwca 2017

W poniedziałek, 26 czerwca Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej opinii o wykonaniu budżetu za 2016 rok i pozytywnie zaopiniował przedłożone dokumenty.