Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Milion na nowe targowisko!
8 września 2017

Data 5 września 2017 roku pozostanie w naszej pamięci jako dzień osiągnięcia pierwszego kamienia milowego w realizacji kolejnej ważnej inwestycji w Gminie Tłuszcz.

Dziś, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tłuszcz, Haliny Kusak, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU”.  Gmina Tłuszcz uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych na budowę targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Celem projektu jest poprawa warunków sprzedaży przede wszystkim dla producentów żywności, w tym produktów lokalnych. W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie płyty targowiska kostką betonową wraz z kanalizacją deszczową, zostanie wybudowana wiata targowa jako zadaszenie miejsc handlowych. Targowisko zostanie wyposażone w sanitariaty, miejsca postojowe, monitoring, nagłośnienie oraz oświetlenie terenu. Instalację elektryczną targowiska będą zasilały panele fotowoltaiczne.

 

Koszty kwalifikowane –1 571  tys. zł

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 – 1 mln zł

Termin realizacji – jesień 2018 roku

 
Fot. Marcin Ołdak

Zobacz także: