Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Tak było i tak jest!
12 września 2017

Od  dnia 1 września 2017 roku tłuszczańskie gimnazjum przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Nowa struktura szkół pociągnęła za sobą konieczność dostosowania dotychczasowego gimnazjum do potrzeb nowej szkoły. Okres dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej był dla dyrekcji i pracowników naszej szkoły bardzo pracowity. Należało wprowadzić wiele zmian, aby przygotować się na przyjęcie nowych uczniów zgodnie z wymogami nowej reformy edukacji. Koniecznym stało się dostosowanie nowych sal lekcyjnych , łazienek i świetlicy do potrzeb nowej placówki. Powstała stołówka dla wszystkich tych, którzy zadeklarują chęć skorzystania z obiadów. U nas również, podobnie, jak w pozostałych szkołach w naszej gminie, obiady są dofinansowane przez organ prowadzący. Głównym celem wszelkich prac modernizacyjnych było stworzenie szkoły przyjaznej dla dziecka: przyjemnej wizualnie i dostosowanej do jego potrzeb intelektualnych i rówieśniczych. Dzieci mogą bawić się korzystając z nowego placu zabaw i odpoczywać wśród zieleni. Dostosowaliśmy również sale: zostały odnowione i wyposażone w ławeczki, krzesełka, regały z nowymi pomocami dydaktycznymi.. W klasach powstały kąciki edukacyjne. Modernizacji uległy również korytarze szkolne celem poprawienia bezpieczeństwa uczniów. Dzięki zabiegom i wsparciu władz Tłuszcza: Burmistrza Pana Pawła Bednarczyka i wiceburmistrza Pana Waldemara Banaszka w szkole powstanie gabinet dentystyczny, z którego będą mogli skorzystać nasi uczniowie nieodpłatnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców , zajęcia opiekuńcze i wychowawcze  w świetlicy szkolnej trwają od godziny 7.00 do 17.00. Uczniowie nowej szkoły podstawowej rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00, a  kończą się najpóźniej o godzinie 15.15

Chcemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Pawłowi Bednarczykowi i Panu Wiceburmistrzowi Waldemarowi Banaszkowi za starania, pomoc i wsparcie w realizacji tak trudnego zadania. Dziękujemy również Radzie Miejskiej, a w szczególności Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Inwestycji Panu Bogdanowi Jusińskiemu oraz radnym Panu Robertowi Pacuszce i  Panu Włodzimierzowi Malinowskiemu za okazane wsparcie finansowe. Pan Włodzimierz Malinowski razem z panem Burmistrzem Pawłem  Bednarczykiem ufundowali świerk- symbol zmiany statusu szkoły.   Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców, za co dyrektor  składa serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom nowej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi . Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy wspólnie pracować nad kreacją nowego wizerunku drugiej tłuszczańskiej podstawówki.

30.08.2017r pracownicy naszej szkoły wspólnie sadzili krzewy i drzewka na placu przed budynkiem szkoły. Dyrektor składa serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowania terenu zieleni przed szkołą.

Zobacz także: