Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem
9 października 2017

„In gloria Dei, ad liberandum homines” – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to rycerskie przesłanie powinno przyświecać wszystkim strażakom w ich służbie na rzecz wszystkich Polaków.

W tym roku mija sto lat od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem. Uroczysty jubileusz jednostki odbył się w niedzielę, 8 października 2017r. Był to ważny dzień nie tylko dla strażaków, ale i całej lokalnej społeczności.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Św. Stanisława Bp.M. w Postoliskach, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz Waldemar Sierpiński. Następnie, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, ruszyła defilada przez miejscowości Postoliska i Chrzęsne na plac przed remizą OSP.

Jubileusz poprowadziła Wioleta Kur, zaś dowódcą uroczystości był druh Sylwester Sokołowski. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku OSP RP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Mazowieckiego Antoni Tarczyński, Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Janusz Kryska, Dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka - Łukasz Kudlicki, asystent Posła na Sejm RP Jana Szyszko - Jakub Margraf,  Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, radni powiatowi Magdalena Suchenek, Janusz Tomasz Czarnogórski i Robert Szydlik, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, były Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Jacek Pietranik, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Fydryszek i Adam Wojtyra, Radni Rady Miejskiej Stanisław Kielak, Adam Kisiel, Waldemar Sitek i Mirosław Sobczak, Sekretarz Gminy Tomasz Jusiński, Skarbnik Gminy Halina Kusak, Komendant Posterunku Policji w Tłuszczu Pan Janusz Ołdak, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, przedstawiciele jednostek OSP Gminy Tłuszcz oraz gmin sąsiednich, rodziny strażaków oraz mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi związkowej przy Hymnie Związku OSP. Druhna Walentyna Milczarek odczytała rys historyczny jednostki. Następnie ks. Waldemar Sierpiński poświęcił nowy sztandar, który został przekazany jednostce OSP Chrzęsne. Sztandar został również udekorowany Złotym Znakiem Związku.

Burmistrz Tłuszcza i Rada Miejska od początku swojej kadencji wspierają jednostki OSP w Gminie. Podczas uroczystości poświęcono i przekazano nowy samochód strażacki MAN. To dzięki działaniom i determinacji burmistrza Pawła Bednarczyka udało się wyróżnić jednostkę OSP Chrzęsne nowym sprzętem właśnie w dniu 100. rocznicy powstania. Wartość samochodu to 747.840,00 zł. Na kwotę tę złożyło się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (312.409,88 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (207.020,00 zł), Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (100.000,00 zł) oraz środki z budżetu Gminy Tłuszcz (128.410,00 zł). Oprócz samochodu jednostka została wyposażona w pompę szlamową, zestaw poduszek wysokościśnieniowych, zestaw medyczny, agregat prądotwórczy oraz mobilny zestaw chemiczny.

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym druhom nadano Złoty Znak Związku OSP RP,  Srebrne i Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”.

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem oraz druh Apolinary Sadowski.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Witold Sycik i Tomasz Marszał.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie i druhny: Adam Stańczak, Walentyna Milczarek, Waldemar Banaszek, Mariusz Skonieczny, Hubert Stańczak, Cezary Wronka, Patryk Wielgo i Tomasz Sasin.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Marek Mościcki, Damian Milczarek, Rafał Sokołowski oraz Marcin Budek.

Ponadto Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał jednostce OSP w Chrzęsnem Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” oraz nagrodził zasłużonych strażaków, tj. Eugeniusza Dąbrowskiego, Marka Piekuta, Marcina Budka, Łukasza Wójcika, Przemysława Ordyniaka, Sylwestra Sokołowskiego, Jarosława Piekuta oraz Andrzeja Skórzyńskiego Dyplomami Uznania. W imieniu Marszałka Medal oraz dyplomy wręczyła Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Burmistrz Tłuszcza w swoim przemówieniu podziękował strażakom za ofiarną służbę, za niezawodność oraz że zawsze są ze społeczeństwem we wszystkich trudnych chwilach. Życzył bezpiecznej i skutecznej służby. Burmistrz złożył również najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, aby praca strażaków sprawiała Im zawsze satysfakcję, a wdzięczność społeczności zawsze jej towarzyszyła.

Głos zabrali również inni znamienici goście: Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, a okolicznościowe listy skierowali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Poseł na Sejm RP Jan Szyszko, Senator RP Jan Żaryn, Komendant Główny PSP gen. Leszek Suski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica oraz Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki.

Z okazji Jubileuszu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej przygotowało okolicznościową wystawę, którą wyeksponowano na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem.

Fot. Anna Jaworska

Zobacz także: