Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chrzęsnem
11 października 2017

Setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem była doskonałą okazją dla Pawła Bednarczyka Burmistrza Tłuszcza do przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w ramach projektu: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego i ekologicznego na terenie Gminy Tłuszcz i powiatu wołomińskiego dzięki wzmocnieniu potencjału 1 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP w Chrzęsnem) w nowoczesny sprzęt
gaśniczo-ratowniczy.

 

Nowy średni samochód ratowniczo –gaśniczy został wykonany na podwoziu MAN z napędem 4x4 i dodatkowo wyposażony w: pompę szlamową, sprzęt do ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa ekologiczno-chemicznego, sprzęt do ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy.

 

Całkowita wartość projektu – 787 256,37 PLN.

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 – 314 823,82 PLN.

-z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 207 203,50 PLN

- z budżetu państwa poprzez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KSRG) – 100 000,00 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Tłuszcz – 165 229,05 PLN.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa