Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Siatkarskie Ośrodki Szkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
21 listopada 2017

Od kilku miesięcy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, starała się o uczestnictwo w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

Burmistrz Tłuszcza Pan Paweł Bednarczyk podpisał Porozumienie dotyczące udziału w Ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Po wakacjach wykonaliśmy testy sprawnościowe wśród uczennic naszej szkoły, które zadecydowały m.in o tym, że zostaliśmy przyjęci do projektu. Bierze w nim udział tylko pięć szkół podstawowych z każdego województwa oraz jedna szkoła średnia. Jest to więc dla nas ogromne wyróżnienie.W dniu 06.10.2017r, gościem naszej szkoły był koordynator wojewódzki S.O.S. Pan Robert Kupisz, który nadzorował wykonanie testów sprawnościowych wśród uczennic klas VI i VII oraz klasy V, która prowadzi innowację pedagogiczną z wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej. W czasie wykonywania testów uczennice wspierali nauczyciele-trenerzy Pan Sławomir Klocek oraz Pani Aleksandra Banaszek. Obecne były również instruktorki Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”: p. Katarzyna Balcerak i p. Małgorzata Krysik. Uczennice biorące udział w testach wypadły bardzo dobrze, wspierały je koleżanki z innych szkół naszej gminy, które trenują razem z nimi w UKS OLIMP Tłuszcz.

W ramach projektu uczniowie mają szansę pokazać się w kadrze wojewódzkiej S.O.S., dostać się do kadry regionalnej oraz Polski.

W październiku siedem uczennic zostało powołanych na konsultacje kadry wojewódzkiej. Od Siatkarskich Ośrodków Szkolnych uczniowie otrzymują ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dresy). Naszej szkole przyznano już specjalistyczny sprzęt sportowy do treningu (trenażery, piłki, bloki, pomosty, itp.) za ponad 20 000zł. Nasi nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach w Spale, sfinansowanych przez S.O.S.. Mieli również możliwość wymiany wiedzy z innymi trenerami.

Rozwój umiejętności, kształtowanie cech charakteru, a przede wszystkim wspaniała sportowa zabawa to  charakterystyczne elementy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Projekt działa w oparciu o klasy sportowe. Dzięki wsparciu Burmistrza Pana Pawła Bednarczyka i Rady Miejskiej w naszej szkole od roku szkolnego 2018 /2019 powstaną oddziały sportowe. Warunki lokalowe stworzone przez władze naszego miasta dały nam możliwość powrotu do sportowej tradycji tłuszczańskiej podstawówki.

Udział w tym przedsięwzięciu jest szansą dla nas na rozwój sportu w zakresie piłki siatkowej. To ogromna promocja naszego miasta i Gminy Tłuszcz w Polsce.

Mariusz Stępczyński

Wicedyrektor ds. sportu

Szkolny Koordynator S.O.S.