Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Dofinansowanie dla Jarzębiej Łąki!
22 lutego 2018

Sołectwo Jarzębia Łąka otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Kwota zostanie przekazana na kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, dbałość o zieleń i zadrzewienie oraz tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc zielonych w okolicach budynku stacji kolejowej oraz placu zabaw w Jarzębiej Łące.

Gratulujemy sukcesu Sołtysowi Jarzębiej Łąki Włodzimierzowi Romańskiemu oraz całemu sołectwu!