Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Spotkanie ws. OZE
8 czerwca 2018

6 czerwca odbyło się spotkanie dla uczestników projektu pn. „OZE w Zielonce i w Tłuszczu” z przedstawicielami firmy Sanito Sp z o.o., którzy przedstawili szczegółowe informacje dotyczące montażu systemów OZE opartych na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie Gminy Tłuszcz, gdzie zostanie zainstalowanych 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą.   

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje przekazane podczas spotkania:

 • Od ok. 25 czerwca przedstawiciele firmy Sanito Sp. z o.o. rozpoczną wizje u mieszkańców, które będą miały na celu wykonanie projektu instalacji. Będą oni wyposażeni w identyfikatory oraz będą prosić o wypełnienie deklaracji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Dzień przed planowaną wizytą, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez firmę Sanito sp. z o.o. o przewidzianej godzinie odwiedzin. Godzina może ulec zmianie ze względu na zróżnicowany czas, który wizytatorzy poświęcają u poszczególnych mieszkańców. Prosimy o wyrozumiałość, szczególnie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, gdyż uniemożliwiają one wizję lokalną.
 • Projektanci będą pracować w godzinach od 8 do 19, od poniedziałku do soboty, jednak będzie możliwość ustalenia innego dogodnego dla Państwa terminu.
 • Bardzo prosimy o umożliwienie projektantom dostępu do kotłowni i ewentualne uprzątnięcie zalegających przedmiotów.
 • Prosimy o oznakowanie posesji przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru domu (jeśli nie ma) oraz zamykanie psów.
 • Bardzo prosimy o cierpliwość, gdyż projektanci będą odwiedzać mieszkańców z różnych części gminy jednocześnie i do wszystkich dotrą. 
 • Bardzo prosimy o podawanie rzeczywistej liczby osób, która mieszka w domu oraz informacji na temat podtopień kotłowni, gdyż będzie miało to wpływ na projekt i montaż instalacji. 
 • Jeśli w celu zamontowania instalacji konieczny będzie np. demontaż drzwi czy okna, koszty z tym związane ponosi będzie właściciel.
 • Jeśli okaże się, że montaż wybranej przez Państwa w deklaracji instalacji jest niemożliwy, zostaną Państwo o tym natychmiast poinformowani. 

Oraz informacje dotyczące procedury i formalności związanych z montażem instalacji:

 • Przez okres 6 lat instalacja podlega gwarancji. Firma ma 1 dzień na podjęcie reakcji i 14 dni na usunięcie usterki.
 • Po podpisaniu umowy, mieszkaniec będzie miał 14 dni na uregulowanie należności za montaż instalacji.
 • Wychodząc naprzeciw kosztom, jakie muszą ponieść mieszkańcy w związku z realizacja tej inwestycji, Bank Warszawski Bank Spółdzielczy z siedziba w Tłuszczu przy ul. Kościuszki 14 oraz Bank PKO z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 (pawilon handlowy) przygotowali ofertę kredytów na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji proekologicznych.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tłuszczu tel.: 29 777 52 59 lub 29 777 52 63

 Szanowni Państwo,

wyjaśniamy , ze poziom dofinansowania instalacji OZE nie uległ zmianie, gdyż nadal pozostał na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. Zmieniła się interpretacja przepisów prawa w zakresie podatku VAT. Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej i Stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z 2017 roku, czyli po terminie spotkań z Państwem, po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie Państwa instalacji OZE ( gmina nie korzysta z programu), nie dość , że należy odprowadzić podatek VAT od uzyskanej dotacji, to jeszcze Państwo zostaliście zobowiązani do pokrycia w całości podatku VAT od instalacji. Założenia naboru wniosków o dofinansowanie, które rzetelnie przedstawialiśmy Państwu na spotkaniach, były zupełnie inne, gdyż w roku 2016 podatek VAT mógł stanowić koszt kwalifikowany i budżet państwa nie upominał się o VAT od dotacji.
W przetargu na instalacje OZE postawiliśmy na jakość, gdyż wielu z Państwa podczas składania deklaracji o przystąpieniu do projektu wyrażało obawy, że będą montowane instalacje niskiej jakości. Wykonawca zobowiązał się w umowie do montażu instalacji wysokiej klasy firmy Viessmann. Zapewniliśmy również bezpłatny serwis i gwarancję wykonania przez okres 6 lat.
Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w projekcie będą zadowoleni z efektów użytkowania instalacji.