Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie - Grabów!
11 czerwca 2018

7 czerwca 2018r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaźwie - Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97”. Gmina otrzyma 100 000,00 zł dofinansowania na wykonanie prawie 1 km drogi.

Łącznie dzięki dofinansowaniu, ponad 56 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gmin i powiatów położonych wokół Warszawy. Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 311 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30 mln zł.