Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Podpisanie deklaracji Obszaru Metropolitarnego!
18 czerwca 2018

18 czerwca Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszarów Metropolitarnego Warszawy w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego i realizacji innowacyjnych rozwiązań, w tym w szczególności w ramach mechanizmów współpracy metropolitarnej dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+.
Podział statystyczny, który będzie podstawa wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2020+, stawia przed metropolią warszawską szereg wyzwań, m.in. w postaci szerzenia zasięgu dotychczasowej współpracy.
Biorąc pod uwagę powyższe, m.st. Warszawa, we współpracy z gminami i powiatami metropolii oraz ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku. Wkład merytoryczny do opracowania tego planu stanowił cykl warsztatów, podczas których prowadzone były dyskusje w przedstawicielami gmin na temat priorytetów rozwojowych.