Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza!
26 czerwca 2018

25 czerwca Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia Gminy, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej opinii o wykonaniu budżetu
za 2017 rok i pozytywnie zaopiniował przedłożone dokumenty.