Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu
12 lipca 2018

Lato w pełni, większość osób korzysta z wakacji, a ekipa remontowa w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ciężko pracuje, aby już jesienią w naszym budynku seniorzy mogli korzystać z nowych pomieszczeń Klubu Senior +.
Na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu”, Gmina Tłuszcz otrzymała 104.640,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020.
    W ramach zadania realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
w obecnej Sali PIK w CKSiR, wykonane zostaną prace: demontaż i montaż okien, adaptacja pomieszczenia, tj. wymiana parkietu, demontaż starej instalacji grzewczej, nowa instalacja elektryczna, zakup lastrów oświetleniowych, hydraulika, w tym wymiana grzejników, odmalowanie pomieszczeń, położenie glazury i terakoty w kuchni, wyposażenie kuchni
w nowe szafki i sprzęt.
    Realizacja tego zadania to ogromne wsparcie seniorów z terenu Gminy Tłuszcz, których z roku na rok przybywa. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opieką osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tzn. wymagają wsparcia i pomocy, zainteresowania, bo są samotni, dotychczas nie mieli możliwości korzystania z oferty opiekuńczo - kulturalnej. Zapewniony zostanie kontakt z innymi osobami, umożliwione korzystanie z oferty opiekuńczej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej, aktywizującej oraz edukacyjnej. W wyniku tego wsparcia nastąpi poprawa jakości życia seniorów, większe poczucie bezpieczeństwa i aktywne spędzanie czasu wolnego. Zwiększy się również zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej, w działania samopomocowe oraz na rzecz dzieci poprzez działania międzypokoleniowe. Działania będą przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Będzie to pierwsze takie miejsce dostosowane specjalnie dla pobytu osób starszych.