Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
4 września 2018

Tegoroczne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w trzech placówkach znajdujących się na terenie Gminy Tłuszcz były wyjątkowe, bowiem połączone z wizytą Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który przybył do Stryjek, Miąsego
i Jasienicy. To właśnie w tych szkołach w ostatnim czasie zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad 4 200 000 zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach połączone zostało z otwarciem zaplecza socjalnego i szatni. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego imponującego obiektu oraz służyli pomocą, dobrą radą i doradztwem w trakcie budowy i podczas prac wykończeniowych. Dodał, że będąc po raz pierwszy w tej szkole widzi efekty pracy wielu osób oraz nakład środków finansowych, który został przekazany na jej rozbudowę. Zwracając się do uczniów powiedział, aby naśladując patrona swojej szkoły ks. Jana Twardowskiego robili wszystko z sercem oraz oddaniem.


Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz Zespole Szkół w Jasienicy połączona była z uroczystym zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach; Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 3,3 mln zł, z czego ponad 2,2 mln zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycja swym zakresem objęła modernizację instalacji ciepłej wody oraz ociepleniu: dachu nad salą gimnastyczną, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania.


Pani Beata Skulimowska- Dyrektor Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej  Miąsem oraz Pani Agnieszka Walaśkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy podziękowały Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Województwa Panem Adamem Struzikiem za pozytywną opinię i tym samym przyznanie gminie dofinansowania, które przyczyniło się do realizacji tych bardzo potrzebnych w obydwu szkołach inwestycji oraz Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi i Radzie Miejskiej w Tłuszczu
za przychylność, nadzór oraz wsparcie finansowe. Burmistrz Gminy Tłuszcz Paweł Bednarczyk cytując słowa Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” zwrócił uwagę, że zarówno Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak i Gminy Tłuszcz od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby warunki lokalowe we wszystkich szkołach były na jak najwyższym poziomie oraz wdraża projekty dla rozwoju dzieci i młodzieży, które przynoszą satysfakcjonujące efekty.

 

Zobacz także: