Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Radni przyjęli do realizacji zadanie pn. ''Budowa parkingu ''PARKUJ I JEDŹ'' w Tłuszczu''!
13 września 2018

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Tłuszcz pozyskała dofinansowanie na projekt pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 6 464 975 zł, a poziom dofinansowania 80%, tj. 5 157 219,84 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic: Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowego, po południowej stronie torów.

Projekt obejmuje budowę 171 miejsc parkingowych, w tym: 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych oraz 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, budowę 320 mb ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowerów, 12 wiat oraz stojaków na rowery , ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia oraz zatoki dla autobusów/busów z wiatami. Elementami projektu będzie także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckiem Sp z o.o.
oraz z Gminą Strachówka w latach 2018-2019.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.