Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Trwa przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu
5 października 2018

Roboty budowlane przewidują wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Kolejowej
w Tłuszczu na odcinku od km 0+000 do km 0+106- wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej. Wartość inwestycji wynosi 114 958,92 zł. Termin wykonania 20 października 2018r.