Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Spotkanie w ramach programu ''Czyste powietrze'' w Gminie Tłuszcz
10 października 2018

6 października na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wdrażanego przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podstawowym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W trakcie spotkania zostały przekazane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powi…/ogloszenie-o-naborze/.