Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego UTW i otwarcie klubu Senior+!
17 października 2018

W środę 10 października odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczne rozpoczęcie było wyjątkowe, bowiem połączone z uroczystym otwarciem klubu Senior +. W ramach tego zadania w sali PIK w CKSiR wykonane zostały prace: demontaż i montaż okien, adaptacja pomieszczenia, m.in. wymiana parkietu, demontaż starej instalacji grzewczej, nowa instalacja elektryczna, hydraulika, odmalowanie pomieszczeń, położenie glazury i terakoty w kuchni, wyposażenie kuchni w nowe szafki i sprzęt.

Realizacja tego zadania to ogromne wsparcie seniorów z terenu Gminy Tłuszcz, których z roku na rok przybywa. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opieką osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tzn. wymagają wsparcia i pomocy, zainteresowania, bo są samotni, dotychczas nie mieli możliwości korzystania z oferty opiekuńczo - kulturalnej. Klub Senior+ to pierwsze miejsce dostosowane specjalnie dla pobytu osób starszych.

Wartość inwestycji wynosi 130 800,00 zł, z czego 104 640 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tłuszcz, za przekazanie których podczas uroczystości Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Wioleta Kur podziękowała Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi oraz Radzie Miejskiej w Tłuszczu.

Zobacz także: