Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Zakończenie kadencji 2014-2018
8 listopada 2018

6 listopada 2018 roku odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Była to ostatnia sesja, która odbyła się podczas VII kadencji w latach 2014-2018. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy w imieniu Radnych złożył gratulacje Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi, który został wybrany na kolejną kadencję.

Podziękował również Radnym Rady Miejskiej za 4 lata pracy na rzecz Gminy Tłuszcz. Radzie Miejskiej podczas kadencji 2014-2018 udało się podjąć ponad 400 uchwał, bardzo ważnych dla funkcjonowania Gminy Tłuszcz oraz mieszkańców.

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy podziękował Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi, Zastępcy Burmistrza Waldemarowi Banaszkowi, Skarbnikowi Gminy Halinie Kusak, Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Jusińskiemu, dyrektorom szkół, jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał, obecność podczas Sesji i komisji, wsparcie i pomoc.

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy podziękował również Radnym Powiatu Wołomińskiemu- Magdalenie Suchenek, Mariuszowi Dembińskiemu, Robertowi Szydlikowi, Januszowi Czarnogórskiemu za obecność podczas sesji, wysłuchiwanie interpelacji radnych oraz mieszkańców i rozwiązywanie problemów.

Skład Rady Miejskiej w Tłuszczu VII kadencji 2014-2018:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Włodzimierz Fydryszek
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Adam Wojtyra
 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Bogdan Jusiński
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Sobczak
 • Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Adam Kisiel
 • Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Tadeusz Groszek
 • Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Waldemar Sitek
 • Radna Rady Miejskiej w Tłuszczu Grażyna Krupa
 • Radna Rady Miejskiej w Tłuszczu Urszula Pankowska
 • Radna Rady Miejskiej w Tłuszczu Katarzyna Sadurska
 • Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu- Stanisław Kielak
 • Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu Włodzimierz Malinowski
 • Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu Robert Pacuszka
 • Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu Jan Zbigniew Pożarko

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wręczył medal pamiątkowy im. Wacława Sieroszewskiego najdłużej urzędującemu Radnemu Rady Miejskiej Panu Adamowi Wojtyrze oraz najdłużej urzędującemu sołtysowi Panu Zdzisławowi Nowakowi.
 

Zobacz także: