Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Kolejne dofinansowanie na wymianę pieców dla Gminy Tłuszcz!
1 marca 2019

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 693 652,60 zł w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na zadanie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”. Całkowita wartość zadania to 2 520 176,58 zł.


Założeniem i głównym celem projektu jest likwidacja emisji powierzchniowej (tzw. niskiej emisji), pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni o 486,38 ton równoważnika CO2/rocznie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego dla poprawy stanu środowiska w Gminie Tłuszcz, w województwie mazowieckim. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wymianę 73 pieców (63 gazowe i 10 na biomasę-pellet) oraz termomodernizację 1 budynku wielorodzinnego zlokalizowanych na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz 2018-2023.