Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Ty też możesz mieć wpływ na studium!
2 kwietnia 2019

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem kierującym polityką przestrzenną Gminy. Jego celem jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia. Studium zawiera ogólne wytyczne                 dla zabudowy, terenów zieleni, sieci dróg, infrastruktury technicznej, ochrony zabytków i środowiska oraz wyznacza, gdzie będą  tereny mieszkaniowe, produkcyjne, rolnicze.
Studium Naszej Gminy z 2003 r. było kilkakrotnie zmieniane, dlatego nadszedł czas, by zostało stworzone na nowo, od podstaw.  Należy opracować nowy dokument strategiczny, który będzie podstawą dynamicznego rozwoju  Gminy Tłuszcz.


Podczas tworzenia studium ważny

jest głos każdego z Nas.

Jeśli masz pomysł na rozwój Naszej Gminy  i chcesz przyczynić się do zmian na naszym terenie, już dziś weź udział w procesie projektowym i złóż wniosek!