Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Dofinansowanie dla Gminy Tłuszcz!
28 maja 2019

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności w kwocie 49.000,00 zł.
Założeniem programu jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Gmina przygotuje strategię rozwoju elektromobilności, która posłuży realizacji celów wynikających z aktów normatywnych i dokumentów strategicznych krajowych.
Strategia przyczyni się do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności poprzez m.in.:
•    Upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców Gminy.
•    Promocję różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym.
•    Wykorzystanie elektrycznych środków transportu w komunikacji zbiorowej.
•    Stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w Gminie i jej bezpośrednim otoczeniu.
•    Wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej gmin ościennych i powiatu dla rozwoju elektromobilności.
•    Włączenie społeczności lokalnej w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.
•    Stworzenie warunków do budowy infrastruktury dla przechowywania i ładowania pojazdów elektrycznych (wiaty, ładowarki).

Projekt będzie realizowany w 2019 roku.