Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019
12 czerwca 2019

Gmina Tłuszcz wzięła udział w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się 5-6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Jak się okazało, było to nadzwyczaj przyjemne i ważne spotkanie. Gmina Tłuszcz otrzymała bowiem II miejsce w kategorii „Samorząd odpowiedzialny społecznie” w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”. Nagroda jest przyznawana tym samorządom, które wspierają podmioty ekonomii społecznej, a tak właśnie jest w naszej gminie. W 2010 roku samorząd postanowił poprzeć inicjatywę powstania  Klubu Integracji Społecznej w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku, w wyniku wielu starań, została powołana Spółdzielnia Socjalna „Pożytek”. Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie- ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.