Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Tłuszczu
7 czerwca 2013

6 czerwca br. gmina Tłuszcz gościła w Urzędzie Miejskim Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wicepremier ruszył w podróż po gminach powiatu wołomińskiego, aby spotkać się z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz władzami samorządowymi, wysłuchać w bezpośrednich rozmowach ich uwag, przyjrzeć się ich problemom, a także opowiedzieć o planach, pracach i staraniach swojego resortu.

Spotkanie w Tłuszczu otworzył Burmistrz Paweł Marcin Bednarczyk, który przywitał szacownego gościa i nakreślił w krótkiej charakterystyce specyfikę gminy Tłuszcz, kierunki jej rozwoju, działania związane z wdrażaniem funduszy unijnych oraz plany i wyzwania jakie jeszcze przed nią stoją. Do jego słów odniósł się następnie sam Minister, który zwracając się bezpośrednio do zebranych gości opowiadał o mechanizmach rządzących gospodarką naszego kraju, i wpływających na nią rynków zagranicznych. Mówił o konkretnych drogach wyjścia z kryzysu, o możliwościach jakie daje Polsce kolejny okres programowania funduszy unijnych, o sposobach skutecznej walki z bezrobociem. Przede wszystkim jednak nakreślił szeroko kierunki trwałych zmian, jakim na naszych oczach ulega silnie zglobalizowana gospodarka światowa – postępująca automatyzacja, otwarcie rynków i wykorzystywanie tańszej siły roboczej, a co za tym idzie częste przenoszenie wielkich przemysłów, etc. Minister mówił jednak przede wszystkim o Polsce, wyliczając jej problemy, a nazywając je po imieniu proponował konkretne rozwiązania. Przypomniał, że najważniejszą gałęzią polskiej gospodarki jest nadal przemysł i właśnie inwestowanie w jej obszary jest szansą dla naszego kraju.

Przed zakończeniem wizyty Minister przypomniał przedsiębiorcom adres mailowy i telefon do swojego resortu, zachęcając w ten sposób do bezpośredniej współpracy, poprzez dzielenie się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył jak ważne jest, aby doświadczeni przedsiębiorcy, mający wiedzę co jest rzeczywiście potrzebne w prawie i w praktyce dla polskich firm, angażowali się w prace samorządów.

Po zakończeniu przemówienia z sali padło kilka pytań, na które Minister odpowiedział zwięźle zaznaczając, że są to tematy do całych dyskusji. Po zakończeniu spotkania w Tłuszczu Wicepremier ruszył do Jadowa.

 


YouTube.com