Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
24 lutego 2020

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowano Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Jest to efekt pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Zaproponowane warianty niebieski, granatowy, czerwony, pomarańczowy i zielony Drogowych Inwestycji Towarzyszących przewidują przebieg drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50) przez teren Gminy Tłuszcz.
(przebieg obrazuje arkusz 5 z 8 dostępny na stronie:  https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw ).

Inwestorzy w terminie 10 lutego 2020r.- 10 marca 2020r. prowadzą konsultacje społeczne dotyczące ww. dokumentu. W ich imieniu zachęcamy Państwa do dzielenia się opiniami, uwagami i wnioskami, które pozwolą udoskonalić ten dokument. Planowane są dwa etapy konsultacji dokumentu. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponownie zostaną poproszeni Państwo o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa w dni robocze w godzinach 9.00 –15.00.
 

Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • Poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-drogi

 

  • Wysyłając formularz znajdujący się na stronie

https://www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf

  • na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl,
  • na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa –z dopiskiem „Konsultacje SSL”,
  • bądź składając bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze w godzinach 9.00 –15.00.