Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Wznowienie działalności Targowiska Miejskiego
22 kwietnia 2020

W związku ze wznowieniem od najbliższego piątku 24 kwietnia 2020r. pracy Targowiska Miejskiego w Tłuszczu, pracownicy ZGKiM w Tłuszczu dokonali dezynfekcji pomieszczeń oraz terenu targowiska.

Targowisko Miejskie w Tłuszczu wznawia działalność z zastrzeżeniem, że dopuszczony będzie handel artykułami spożywczymi, płodami rolnymi, roślinami, środkami czystości oraz węglem.

Zarówno sprzedających, jak i kupujących prosimy o zapoznanie się z wytycznymi organizacyjnymi:

-wjazd kupców możliwy jest w godz. 4.30-5.30 (dotychczasowa rezerwacja stanowisk nie obowiązuje)
-liczba stanowisk handlowych jest ograniczona i wyznaczana przez pracowników ZGKiM w Tłuszczu
-sprzedawca zobowiązany jest do zajęcia w miarę możliwości tylko jednego stanowiska handlowego
-miejsce handlowe wyznacza Administracja, zachowując jedno stanowisko przerwy między sprzedawcami
-zarówno sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są zakrywać nos i usta, a także nosić jednorazowe rękawiczki
-kupujący nieposiadający rękawiczek, przed wejściem na targowisko mają obowiązek zdezynfekować dłonie przy pomocy środków dezynfekujących, znajdujących się przy budynku Administratorów
-przy stoisku handlowym mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 2 metry)
-w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób na targowisku, klienci będą  oczekiwali w kolejce wzdłuż wewnętrznej ulicy targowiska, z  zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie (min. 2 metry)
-wewnętrzna ulica targowiska, równoległa do ulicy Wiejskiej, zostaje wyłączona z ruchu kołowego zarówno dla sprzedających, jak i kupujących
-obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji i dezynfekowanie nim dłoni oraz powierzchni na stoisku mających kontakt z żywnością (np. lada, waga)
-należy ograniczyć ekspozycję żywności nieopakowanej – przeznaczonej do bezpośredniego spożycia
-towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę
-rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe
- w godz. od 10.00 do 12.00 obsługiwani będą tylko Seniorzy