Wersja graficzna

Punkt Konsultacyjny

Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego w 2018 roku (obejmujące problemy uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy domowej)

 

Poradnictwo prawne, indywidualne (mgr Aleksandra Dźwigulska)– czwartki w godz. 15.00-17.00

 

Poradnictwo psychologiczne, indywidualne:

- wtorki (psycholog mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska) w godz. 12.00-17.00 oraz 19.00-20.00,

- czwartki (psycholog mgr Kamilla Puławska)

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12.00-18.00, pozostałe czwartki w godz. 12.00-20.00

 

Grupa wsparcia dla kobiet - członków rodzin osób uzależnionych, DDA (Jadwiga Puścian)– poniedziałki w godz. 17.00-20.00

 

Grupa wsparcia motywacyjna dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych (mgr Kamilla Puławska) – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 18.00-20.00

 

Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy domowej (mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska)– wtorki w godz. 17-19

 

Grupa samopomocowa AA „Przystań” – niedziele godz. 18.30

 

Kontakt w sprawach problematyki uzależnień:

1. Koordynator ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, tel. 29-7573016 w. 234 (poniedziałki, czwartki w godz. 9.00-13.00, wtorki w godz. 9.00-17.00)

2. Punkt Konsultacyjny - Tłuszcz ul. Powstańców 27 (budynek NZOZ Bios, wejście od ul. Sobieskiego)