Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

3 lipca 2017
''Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń. Unlock your potential - activate space''

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” realizowanego przez Fundację British Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym.

 

Projekt ma na celu poprawę efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

 

W ramach projektu zorganizowane będą 5-dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji, w trakcie których eksperciz instytucji przyjmującychzaprezentująciekawe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie ożywienia przestrzeni publicznych.

 

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu, która potrwa do 18.08.2017 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

http://www.cds.krakow.pl/unlock_your_potential_activate_space_uruchom_przestrzen_uwolnij_swoj_potencjal_,586.html

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania 01.05.2017r. – 30.04.2019r.

Pliki do pobrania: