Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

9 listopada 2017
Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. uległy zmianie zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje o legitymacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej