Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

16 lutego 2018
Przedłużenie terminu składania deklaracji w programie wymiany pieców z dofinansowaniem

PROGRAM WYMIANY PIECÓW Z DOFINANSOWANIEM


 

Szanowni Państwo,


informuję, że Gmina Tłuszcz przedłuża termin składanie deklaracji zgłoszeniowej i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w terminie do 15.03.2018 r.
 

Informuję, że Gmina Tłuszcz zamierza w roku 2018 ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych na gazowe lub opalane biomasą, w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zachęcamy zatem zainteresowanych mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu, którego ideą jest dofinansowanie inwestycji prywatnych polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła. W zakresie objętym kosztami kwalifikowalnymi może być wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe lub opalane biomasą, albo zastąpienie kotłów gazowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Natomiast wszelkie prace przygotowawcze jak, wykonanie niezbędnych projektów technicznych, modernizacja obecnej instalacji, demontaż starej instalacji źródła ciepła, rozruch technologiczny, wkład kominowy, itp. muszą być wykonane na koszt własny zainteresowanego.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

- posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie wymieniane źródło ciepła;

- nieruchomość na której będzie wymiana źródła ciepła musi być wykorzystywana całorocznie, czyli nie może to być dom letniskowy,

- posiadanie środków własnych na realizację inwestycji,

- kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym,

- posiadanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej, (dotyczy tylko pieców gazowych),

- zaplanowana inwestycja wymiany pieca powinna zakończyć się do 30.10.2018r., tj. do tego dnia musi być możliwe uruchomienie instalacji i rozruch kotła.

 

Informujemy również że dofinansowanie do wymiany kotła c.o. nie może przekroczyć 75% ceny kotła i jednocześnie nie może to być więcej niż 5000,00 zł.

 

Jednocześnie Gmina zastrzega, że zgłoszenie przez Mieszkańca zamiaru przystąpienia do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania przez Gminę Tłuszcz środków na realizację zadania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 29-777 52 59 Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, lub na stronie internetowej pod adresem http://wfosigw.pl.

 

Burmistrz Tłuszcza

/-/ Paweł Bednarczyk  

Pliki do pobrania: