Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

18 grudnia 2017
Podwyższone stężenia zanieczyszczeń - ostrzeżenia dla Mazowsza
Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current i na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl/
 
W trakcie występowania podwyższonych stężeń zanieczyszczeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:
 
  •     unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  •     ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, 
  •     osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  •     zaniechać palenia papierosów.
 
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów. Ponadto zaleca się ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem.
 
Żródło: www.mazowieckie.pl