Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

9 marca 2018
Zmiana decyzji wykonawczej w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L49 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0263&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Do strefy czerwonej oprócz gmin Marki i Ząbki weszły Kobyłka, Radzymin, Wołomin i Zielonka. W strefie żółtej znajdują się gminy Dąbrówka, Klembów, Poświętne i Tłuszcz.