Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

6 lipca 2018
Informacja dla rolników ws.oszacowania strat, spowodowanych wystąpieniem suszy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Tłuszcza informuje, że została powołana Komisja do spraw oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem  suszy rolniczej, która została wykazana na terenie gminy Tłuszcz według raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
w okresie 21 kwietnia – 20 czerwca 2018 roku

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie strat.

Druk do pobrania na stronie internetowej http://www.tluszcz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu pok. 18 lub 16

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10 pok. nr 18 lub 16  31 lipca 2018 roku

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu działania Komisji w sprawach szacowania szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych – do wniosku producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2018 rok oraz kopie paszportów zwierząt.
Poprawnie wypełniony wniosek, który w wyznaczonym terminie wpłynie do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu zostanie zweryfikowany przez Komisję i sporządzony  protokół.

Burmistrz Tłuszcza
                              /-/ Paweł Marcin Bednarczyk
 

Pliki do pobrania: