Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

20 sierpnia 2018
Zbiórka azbestu w gminie Tłuszcz po raz kolejny dofinansowana przez WFOŚiGW

Plakat

Gmina Tłuszcz po raz kolejny otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w kwocie  35 421,23 zł na zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Tłuszcz”.  W ranach zadania w tym roku odebrano 294,8 ton wyrobów zawierających azbest ze 138 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 69 749,68 zł.

Przypominamy, że nabór wniosków o odebranie i utylizację wyrobów zawierających azbestu trwa cały rok. Po zdemontowaniu płyt zawierających azbest należy zgłosić się  do wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu  ul. Warszawska 10 , pok. nr 16 w celu wypełnienia i złożenia stosownego wniosku. O kolejności odbioru decyduje data złożenia wniosku.