Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

28 maja 2019
Ćwiczenia sił zbrojnych - syreny alarmowe na Mazowszu

W najbliższy wtorek 28 maja br. między godziną 08.00 a 18.00 na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren na terenie powiatu i gminy zależy od scenariusza i przebiegu ćwiczenia. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-19.

Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/38328,Cwiczenia-sil-zbrojnych-syreny-alarmowe-na-Mazowszu.html